Omdat het repeater systeem niet met CTCSS werkt kan het gebeuren dat vanwege van moment tot moment variërende omstandigheden de ontvanger op bepaalde momenten veel QRM op pikt.

Wanneer de ontvanger langduring QRM oppakt kan dit irritant worden gevonden. Ook houd het alle zenders van het repeater systeem onnodig in de lucht. Het kan in deze gevallen voorkomen dat een beheerder de ontvanger tijdelijk buiten gebruik stelt.

Wanneer de QRM is verdwenen zal de ontvanger weer worden ingeschakeld. We begrijpen dat dit tijdelijk niet beschikbaar zijn van de ontvanger niet altijd fijn is, maar om irritatie te voorkomen zijn we tot deze maatregel genoodzaakt.

De ontvanger wordt echter niet om ieder kraakje zo maar uit gezet.

Terug naar het UP Status overzicht