Spelregels CB Repeater Bergen op Zoom | Nationale CB Repeater

Wij hanteren en respecteren de spelregels van WRLP welke hier onder beschreven staan…

WRLP toepast geen beperkingen met betrekking tot onderwerpen. Je mag spreken waarover je wil. Wel is het van belang dat je de volgende spelregels in acht neemt!

Hou het netjes. Zeg wat je wilt zeggen, maar probeer je boodschap over te brengen zonder onaanvaardbaar taalgebruik. Berichten met vulgair of obsceen taalgebruik worden niet getolereerd.

Naast alle wettelijke bepalingen en aanwijzingen van bevoegde instanties/BOA’s houd je jezelf aan de algemene fatsoensregels en de geldende normen en waarden. Expliciet vermelden we hier directe of indirecte Intimidatie, Bedreiging, Pestgedrag, Verbaal of fysiek geweld jegens een teamlid of zijn omgeving. Hiervoor geld een zero tolerance beleid. Dit resulteert altijd in inzet tot de extensie van de mogelijkheden.

Toets-spelregels

Het is niet toegestaan om zelf Cross-Links naar andere systemen te maken. De WRLP Repeater server kan indien nodig dit zelf activeren. Cross-links naar andere programma’s te koppelen (EchoLink, eQSO, etc.) of zelfs andere IRLP reflectoren zijn ten strengste verboden deze worden door radioamateurs met een registratie gebruikt.

Het is niet toegestaan om een Gateway of Crossband-repeater te koppelen aan het repeater netwerk, op welke manier dan ook.

Indien blijkt dat de spelregels door één of meerdere gebruikers duidelijk wordt overschreden dan kan door een toezichthouder worden besloten om de gebruiker(s) hierop aan te spreken. Het proces dat hierbij gevolgd is hier beschreven.

In het geval van de ontdekking van, of aanleiding tot twijfel bij, het vaststellen van, mogelijk ongewenst/strafbaar gedrag, gebruik van het WRLP systeem of een mogelijk strafbaar feit dient dit onverwijld bij het core team per e-mail of telefoon te worden gemeld.