Benodigdheden CB Repeater Bergen op Zoom

Wat is er nodig om de CB Repeater te realiseren?

De tabel hier onder toont wat we nodig hebben om de repeater te realiseren. Heb jij nog wat over en wil je dat doneren of wil je het financieren? Enkel en alleen met jouw bijdrage kunnen we de repeater in de lucht krijgen… Steun dit initiatief! Draag je steentje bij!


B e n o d i g d h e d e n   C B   R e p e a t e r   B e r g e n   o p   Z o o m

Ontvanger Raspberry Pi 3B + SD Kaartje Zender Raspberry Pi 3B + SD Kaartje
RTL SDR Dongle USB Audio
Bandpass Filter Bakkie
Antenne: Sirio Boemerang 27A Antenne: Sirio Boemerang 27A
Zijdrager Zijdrager
Coax 25m RG213 Coax 25m RG213
2x PL259 Plug 2x PL259 Plug
Wat klein materiaal Wat klein materiaal
5A Voeding

Bijdrage voor elektra verbruik. Dit is een jaarlijks terug kerende kostenpost!

Kun je iets betekenen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contact formulier op de website.

De in rood geschreven dingen hebben we nog nodig.