Benodigdheden CB Repeater Bergen op Zoom

Wat is er nodig om de CB Repeater te realiseren?

De tabel hier onder toont wat we nodig hebben om de repeater te realiseren. Heb jij nog wat over en wil je dat doneren of wil je het financieren? Enkel en alleen met jouw bijdrage kunnen we de repeater in de lucht krijgen… Steun dit initiatief! Draag je steentje bij!

B e n o d i g d h e d e n   C B   R e p e a t e r   B e r g e n   o p   Z o o m
Ontvanger Raspberry Pi Set bestaande uit: De Raspberry Pi, SD-kaartje en voeding Zender Raspberry Pi Set bestaande uit: De Raspberry Pi, SD-kaartje en voeding
USB Audio USB Audio
Bakkie Bakkie
Antenne: Sirio Thunder 27 Antenne: Sirio Thunder 27
Zijdrager Zijdrager
Coax: 25m RG213 Coax: 25m RG213
2x PL259 plug 2x PL259  plug
Wat andere pluggen Wat andere pluggen
Bijdrage voor elektra verbruik. Dit is een jaarlijks terug kerende kostenpost!

Kun je iets betekenen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contact formulier op de website.

De in rood geschreven dingen hebben we nog nodig.